identidad corporativa

IDENTITAT CORPORATIVA

SERVEI DISSENY DE MARCA

El procés de creació d'un nom, un logotip i una marca que definiran les bases amb les que mirar al futur amb optimisme. Marques úniques que perduren i narren una història convincent per al consumidor.

"Cal conèixer els orígens de l'empresa i intuir el que els consumidors esperaran d'ella."

naming

NAMING

Amb el Naming o el disseny de nom comercial s'adquireix una personalitat implícita, una expectativa de personalitat que estableix el primer vincle emocional amb els vostres clients i consumidors. Ajudem a les empreses a crear el Naming de noves marques amb les que mirar al futur amb optimisme. Concepte, significat i empatia són les claus per dotar a un projecte de Naming dels atributs necessaris per connectar.

branding identidad corporativa

BRANDING /
IDENTITAT CORPORATIVA

El Branding o identitat corporativa s'entén des Lluïu com la manera de comunicar visualment i fer tangible la missió, la visió i els valors d'una marca. La identitat de marca ens permet connectar de manera més efectiva amb el nostre target i explicar-li, encara que sigui de manera indirecta, les raons diferencials que converteixen la nostra marca o producte en una proposició valuosa i avantatjada respecte la resta de competidors. Dissenyem tots els suports impresos, catàlegs i fullets comercials, papereria ... Creem els manuals d'identitat i guies d'estil a seguir en qualsevol format, context o suport en què s'hagi de representar.

projectes relacionats