desarrollo de producto

DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

SERVEI DE DISSENY DE PRODUCTE

Liderem completament la fase de desenvolupament, des de l'enginyeria mecànica i electrònica, gestió de proveïdors i el prototipat funcional del producte. Incloem l'optimització per a producció en tots els nostres projectes per a la millora de viabilitat funcional, major rendibilitat i eficiència productiva.

"L'experiència en desenvolupament és clau per a la competitivitat."

ingeniería de producto

ENGINYERIA
DE PRODUCTE

No hi ha creativitat rendible i sostenible sense una bona optimització industrial prèvia. El nostre claim "Technical Creativity" reflecteix molt bé el nostre posicionament en aquest sentit. Vam desenvolupar de manera integral tots els nostres projectes i lliurem al client el projecte completament resolt per fer front a la fase d'industrialització. El nostre servei inclou el modelatge 3D, la simulació estructural, investigació per a la innovació tecnològica, l'assignació de materials i enginyeria de peces de plàstic.

ingeniería electrónica

ENGINYERIA
ELECTRÒNICA

Gestionem la integració de maquinari i programari en productes i electrònica de consum de tot tipus. Coordinem i realitzem el disseny i l'enginyeria electrònica en gran quantitat dels nostres projectes. Dissenyem la integració, l'acoblament del conjunt i gestionem els tests i homologacions pertinents. La nostra contribució a "The Internet of things" és creixent i representa una part important dels nostres projectes recents.

projectes relacionats