gestión industrial

GESTIÓ INDUSTRIAL

SERVEI DE DISSENY DE PRODUCTE

Treballem en continu i estret contacte amb la indústria i els proveïdors industrials. Realitzem l'acompanyament o Management industrial si cal i tenim capacitat real de gestió certa producció.

"Ajudem als nostres clients gestionant la fabricació dels productes que dissenyem."

management industrialización

MANAGEMENT
INDUSTRIALITZACIÓ

Supervisem i coordinem la fase d'industrialització, composta per la fabricació de motlles i els utillatges de fabricació. La nostra experiència i l'associació amb determinats proveïdors estratègics ens permet oferir als nostres clients la garantia de qualitat de LÚCID tot i que el nostre projecte de disseny hagi acabat. Realitzem la recerca, validació, negociació i selecció dels proveïdors i tots els components relacionats amb el projecte.

management producción

MANAGEMENT
PRODUCCIÓ

Tenim capacitat real per acompanyar al nostre client durant la fase productiva i les primeres sèries de fabricació. Estem especialitzats en el disseny i desenvolupament de productes de consum, i coneixem aquells aspectes rellevants a tenir en compte per superar amb èxit la fase de producció. Hem d'arribar al mercat amb la màxima qualitat possible i la fase de producció és l'últim esglaó per aconseguir-ho.

projectes relacionats