análisis de marca

ANÀLISI DE MARCA

SERVEI D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Determinar quins són els principals atributs de la marca i aquells conceptes i valors que la fan única. Fer auditoria del portafoli, quantificar el seu cicle de vida en base a les variables del màrqueting MIX. Una selecció d'aquells productes que aporten negoci i aquells que s'han d'eliminar o substituir-se.

"Un servei d'auditoria que ens permet identificar parcel·les internes de millora i oportunitats no resoltes."

análisis de atributos y posicionamiento

ANÀLISI ATRIBUT I
POSICIONAMENT DE MARCA

Anàlisi qualitativa, intern i extern a l'empresa per definir quins són els principals atributs de la marca i que defineixen la filosofia dels nostres serveis i / o productes. De la mateixa manera, entendre què valoren els nostres clients de la nostra marca, com ens perceben i per què. Previ a qualsevol projecte de màrqueting estratègic o pla d'accions, és fonamental revisar i treballar perquè l'empresa en la seva totalitat entengui i comparteixi la mateixa visió, un posicionament clar i ferm per poder fer front a les exigències del mercat.

análisis de marca

ANÀLISI DE PORTFOLI:
VENDES, PORTFOLI I CANAL

Auditem el portfoli actual per tal d'identificar el cicle de vida de cada categoria de producte en base a les variables del màrqueting MIX (Producte / Preu / Comunicació / Distribució). S'analitza de manera crítica i objectiva les vendes per producte i canal per tal d'establir una política de racionalització o ampliació de la cartera segons convingui.

projectes relacionats