análisis de target

ANÀLISI DE TARGET

SERVEI D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Identificar, quantificar i definir els perfils del target potencial, quins són el seus motivadors, els seus frens i els seus processos de compra. Tot això comparat amb la valoració de la competència i els seus principals atributs de posicionament. Tot això mitjançant els estudis tant de comunitats on-line com de fonts secundàries i entrevistes qualitatives en profunditat.

"Hem d'entendre el que el nostre consumidor esperarà de nosaltres."

caracterización de segmentos del target

CARACTERITZACIÓ SEGMENTS
DEL TARGET

Convé realitzar estudis analítics de les comunitats on-line i estudiar les fonts secundàries que ens puguin proveir d'informació rellevant.

Complementàriament fem entrevistes en profunditat amb la finalitat de seleccionar i quantificar els diferents segments i posicionament del target actual i / o potencial. Mitjançant el nostre propi procés d'estudi, vam descobrir els motivadors i frens del consumidor i quins són els seus hàbits o processos de compra. Amb això, podem identificar on radica l'oportunitat de millora o de diferenciació.

analisis del target

BENCHMARKING I
ANÀLISI DE TENDÈNCIES

No podem viure d'esquena al món i la seva constant activitat de canvi. Mitjançant estudis i panells de tendències, així com tècniques de Màrqueting MIX dels nostres competidors, podem identificar quines són les principals novetats del mercat, els motors de canvi i les millors praxi de la competència.

L'objectiu és recollir informació de valor que ens permetrà definir premisses sobre les quals basar la fase d'Innovació de negoci.

projectes relacionats