estudio de mercado

ESTUDI DE MERCAT

SERVEI D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

És fonamental identificar les novetats del mercat i les millors pràctiques de la competència, on es diferencien i on resideix la nostra oportunitat. Panells de tendències, recerca de referents amb valor afegit i anàlisi màrqueting MIX de competidors (Producte / Preu / Comunicació / Distribució).

"En l'anàlisi crítica està l'oportunitat de diferenciació."

análisis marketing

ANÀLISI DE MÀRQUETING
MIX COMPETIDORS

Les tècniques d'anàlisi mitjançant Màrqueting MIX ens permet analitzar els competidors en tota la seva globalitat i treure conclusions i dades en un sentit global de la marca, el que ens facilita la posterior presa de decisions. Hi ha una estreta relació entre el producte, el preu, el sistema de distribució i la comunicació. Analitzant aquests quatre aspectes en profunditat podem amb més facilitat i amb més coherència dissenyar i implementar nous models de negoci diferenciadors o noves estratègies de màrqueting.

paneles de tendencia y referentes

PANELLS DE
TENDÈNCIES I REFERENTS

Panells d'investigació en profunditat, analítics i molt específics, que poden centrar-se en tendències d'un sector, segment o mercat, o bé en el consumidor (target) o el producte. Plantegem la recerca de tendències i referents com un exercici inicial adaptable i a mida per a cada projecte, l'objectiu és escoltar el mercat, entendre el consumidor i identificar patrons de consum dels quals puguem beneficiar.

projectes relacionats