innovación de negocio

INNOVACIÓ DE NEGOCI

SERVEI D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Trobar un valor diferencial nou que garanteixi un avantatge competitiu sostenible. Crear una nova proposta de valor per a l'empresa que inclogui les variables innovadores tant de producte com de negoci: Model, segmentació, posicionament, ampliació o redefinició de serveis. Tallers de co-creació i workshops amb el client per crear o identificar nous i innovadors models de negoci basats en el disseny.

"La innovació ha de ser el pilar estratègic sobre el qual definir nous models de negoci."

ideación de nuevos modelos de negocio

IDEACIÓ DE NOUS
MODELS DE NEGOCI

Grans productes neixen en molts casos de grans idees de negoci o amb la innovació d'un model de negoci existent. Dissenyem, dirigim i analitzem tallers de co-creació basats en tècniques creatives per a la generació de models de negoci innovadors. Creem les condicions per incubar noves i reeixides idees de negoci.

diseño de negocio y servicios

DISSENY DE
NEGOCIS I SERVEIS

Una idea de negoci s'ha d'ampliar, evolucionar i perfeccionar-se. Durant aquest procés cal incorporar al procés diferents perfils multidisciplinaris i experimentats que aportessin el seu coneixement i talent per engrandir la idea original. Fem tangible la idea de negoci, dissenyant a mida una proposta de valor que inclogui variables tant de producte com de negoci en general: model de negoci, segmentació, posicionament, disseny serveis, noves estratègies de comunicació o tecnologies disruptives.

projectes relacionats