marketing estratégico

MÀRQUETING ESTRATÈGIC

SERVEI D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

Articular el model de negoci òptim, crear les estratègies i pla d'accions necessari per assolir els objectius marcats anteriorment. Planificar les accions relacionades amb el disseny estratègic que permetran potenciar l'èxit empresarial. Un posicionament, pla d'accions, seguiment de comunicació, estratègia SEO / SEM o la gestió d'una campanya de Crowdfunding.

"Les accions planificades són la base per assolir objectius."

marketing estratégico

MÀRQUETING
ESTRATÈGIC

Davant d'un model de negoci clar i prometedor, hem de crear les estratègies i el pla d'accions òptim per assolir els objectius. Treballem mitjançant Workshops conjunts en la definició estratègica del model de negoci i el Canvas. Desenvolupem estratègies de segmentació i posicionament.

implantación del plan de acciones

IMPLEMENTACIÓ DEL
PLA D'ACCIONS

Clars els objectius estratègics, dissenyem i implementem les accions tàctiques i operatives per assolir els reptes assignats. Entre elles es troben les relacionades amb el disseny de marca, disseny gràfic i disseny de producte, així com totes les accions relacionades amb la comunicació On-line i Off-line. Un pla de treball que es tradueix en un acompanyament 360º de LÚCID.

projectes relacionats