ESTRATÈGIA
DE MARCA

COMAS & PARTNERS

La definició d'una arquitectura de marques clara amb la qual proveir el mercat. LACASA, COMAS, CULTER. Projecte d'assessorament estratègic per poder donar resposta a cada segment i canal de manera lògica i efectiva.. El resultat han estat tres marques molt diferenciades: LACASA "Simply cutlery", COMAS "Everyday cutlery" i CULTER "The culture of cutlery"

Procés de disseny:
Anàlisi de marca, anàlisi de target i màrqueting estratègic

análisis de marca análisis de target marketing estratégico
Asesoramiento estratégico para tres marcas de cubertería COMAS
Asesoramiento estratégico para tres marcas de cubertería COMAS
Asesoramiento estratégico para tres marcas de cubertería COMAS

PROJECTES D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

TOTS ELS PROJECTES

projectes relacionats