POSICIONAMENT DE MARCA

KIRKUS

Redefinim els valors i el posicionament de la marca gràcies a l'anàlisi i al disseny estratègic. Un nou posicionament per guanyar diferenciació i reforçar-se en nous segments de mercat.

Procés de disseny:
Anàlisi de marca, anàlisi de target i màrqueting estratègic

análisis de marca análisis de target marketing estratégico
Valores posicionamiento de marca de mobiliario urbano KIRKUS
Valores posicionamiento de marca de mobiliario urbano KIRKUS
Valores posicionamiento de marca de mobiliario urbano KIRKUS

PROJECTES D'ESTRATÈGIA DE NEGOCI

TOTS ELS PROJECTES

projectes relacionats