análisis de target

INNOVACIÓ EN SERVEIS

SERVEIS D'INNOVACIÓ

Totes les empreses en major o menor mesura ofereixen als seus clients un valor intangible que no podem oblidar i que ha quin marca la diferència. Les nostres eines de visualització del valor i dels punts de contacte amb el consumidor t'ajudessin a crear experiències úniques i inoblidables.

Empathic workshops

EMPATHIC WORKSHOPS

Mitjançant diferents tècniques realitzem tallers experienciales on les persones implicades en la presa de decisions en producte o servei experimenten en primera persones les sensacions i emocions dels seus clients i usuaris.
Aquesta experiència permet identificar i entendre de forma profunda el problema alhora que revela insights i dispara la imaginació en la cerca de noves solucions.

 

OBSERVATION CAMP

Organitzem sessions d'observació de camp amb els nostres clients amb l'objectiu de empatizar i sensibilitzar-se amb la realitat del producte en el seu hàbitat natural.

Service blueprint

SERVICE BLUEPRINT

El disseny de serveis requereix eines i estratègies de representació específiques que ajuden a comprendre l'entorn, els actors i cadascuna de les accions que tenen lloc en el nostre servei. Mitjançant el Service Blueprint o plànol de servei som capaços d'avaluar on s'aporta valor al client i on es genera insatisfacció i podem aplicar millores o innovacions.

 

VALUE PROPOSITION

És essencial comprendre el nostre servei de forma profunda i entendre com és el valor real que oferim als nostres clients. Analitzar la nostra proposta de valor ens permetrà identificar cuales són les accions correctes per resoldre els problemes i necessitats dels nostres clients. Saber que és el que preocupa o genera beneficis directes per als usuaris és clau per oferir serveis que enamorin i siguin rellevants.

projectes relacionats