análisis de target

INNOVACIÓ SOCIAL

SERVEIS D'INNOVACIÓ

Existeixen formes d'aportació de valor més enllà de la venda de serveis i productes. Són moltes les necessitats de la nostra societat i en LÚCID creiem que el disseny pot ajudar a millorar el funcionament d'organitzacions socials, millorar l'experiència dels seus usuaris o augmentar el compromís dels seus socis o afiliats.

Social Design Thinking

SOCIAL DESIGN THINKING

La metodologia del pensament de disseny és una potent eina també per innovar i generar transformacions en el camp social. ONG’s, organitzacions solidàries o entitats locals poden amb l'ajuda del Design Thinking millorar la seva efectivitat, crear noves formes de relacionar-se amb els seus usuaris o aconseguir un major compromís per part de la comunitat per aconseguir els seus objectius..

Estudi de necessitats

DESIGN THINGKING

El Design Thinking com a metodologia per observar, empatizar, comprendre i construir solucions adaptades als sistemes socials més complexos.

projectes relacionats