5 COSES QUE UN BON DISSENY
DE PRODUCTE HAURIA DE TENIR

Vivim en un món immers en un constant canvi i això es veu reflectit en un consumisme cada vegada més manifest. Un dels factors que influeixen notablement a l'augment d'aquest consumisme és el llançament de "nous" productes al mercat. Ens agradaria parlar de 5 punts clau per avaluar un bon producte i poder valorar l'àmplia oferta que ens ofereix el mercat.

30 de septiembre 2016 by LÚCID DESIGN AGENCY

5 cosas que un buen producto debería tener

1- Un bon producte ha de tenir en compte tots els actors que intervindran en la seva vida. Sovint se sol pensar només en l'usuari final, però a l'hora de dissenyar cal tenir en compte altres persones que juguen també un paper important. Persones com l'empresa productora, el fabricant, el muntador, el transportista, el venedor, i sobretot els encarregats de recuperar / reciclar el producte.

5 cosas que un buen producto debería tener

2- Un bon producte ha de ser responsable amb el medi ambient i amb el seu entorn d'ús. Un producte ben dissenyat ha d'estar fet perquè tingui una llarga vida, amb materials de qualitat.

5 cosas que un buen producto debería tener

3- Un bon producte ha de tenir innovació i aportar alguna millora a l'usuari respecte als productes de la competència.

5 cosas que un buen producto debería tener

4- Un bon producte ha de ser comprensible i l'experiència de l'usuari ha de ser fàcil i agradable.

5 cosas que un buen producto debería tener

5- Un bon producte ha de ser estèticament equilibrat. Com més simple, més intel·ligent.

REFLEXIONS, NOVETATS I DISSENY

DESCOBRIR MÉS

notícies relacionades